ผู้ว่าฯพิจิตร นำข้าราชการและประชาชนปั่นจักรยาน 12 กม.เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ อ.สามง่าม สร้างความประทับใจแก่ชุมชน

ผู้ว่าฯพิจิตร นำข้าราชการและประชาชนปั่นจักรยาน 12 กม.เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่ อ.สามง่าม สร้างความประทับใจแก่ชุมชน
ในช่วงเย็นของวันที่ 20 ก.พ.62 นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิทยา มากปาน และนายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ ข้าราชการและนักปั่นจักรยาน ร่วมปั่นจักรยาน ระยะทาง 12 กิโลเมตร ในเขต ต.รังนก ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร ตามโครงการ “ผู้ว่าพาปั่น” เพื่อสนองพระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ในการออกกำลังกาย สร้างความรักความสามัคคีและความสุข นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับนโยบายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนายกรัฐมนตรีที่มีนโยบายให้คนไทย รวมทั้งส่วนราชการทั่วประเทศ ออกกำลังกายในทุกวันพุธ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นำคณะนักปั่นจักรยาน เยี่ยมบ้านพร้อมมอบสิ่งของจำเป็น และเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และเด็กพิการ รวม 4 ราย ได้แก่ เด็กชายขจรศักดิ์ จิตตรัตน์ อายุ 8 ปี มีพัฒนาการช้าเนื่องจากคลอดก่อนกำหนด และเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเด็กหญิงปวันธรรศ คงฆะมาตร อายุ 6 ปี เด็กพิการด้านการเรียนรู้ สำหรับผู้สูงอายุ 2 ราย คือ นางอำนวย ตันเตจะ อายุ 74 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว อาศัยอยู่กับสามีและนายพยอม เที่ยงอยู่ อายุ 76 ปี อาศัยอยู่ตามลำพัง มีอาการหลงลืม ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ต้องอาศัยบ้านน้องสาวที่อยู่ใกล้เคียงในการนำอาหารมาให้ทุก ๆวัน สำหรับครั้งนี้ คณะนักปั่นจักรยาน ได้นำสิ่งของที่เตรียมมาของแต่ละคน มอบให้กับผู้สูงอายุและเด็กพิการทั้ง 4 ราย จำนวนมาก สร้างความประทับใจให้กับชาวชุมชนทั้ง 2 ตำบลเป็นอย่างมาก

ตลอดเส้นทางปั่นจักรยานมีราษฎร พร้อมใจนำน้ำดื่ม และผลไม้ มอบให้คณะนักปั่น พร้อมทั้งร่วมขบวนปั่นจักรยาน เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนไปด้วยกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้นำขบวนปั่นจักรยาน ชมตลาดประชารัฐ พูดคุยกับราษฎรอย่างเป็นกันเอง พร้อมทั้งเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าซิ่นตีนจกลาวครั่งบ้านสระยายชี ความพิเศษของกลุ่มทอผ้าที่นี่ คือการนำมูลครั่งมาย้อมให้มีสีที่เป็นลักษณะสีแดงธรรมชาติ ซึ่งสืบทอดกรรมวิธีการทอและลวดลายมาจากบรรพบุรุษที่อพยพมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ผ้าทอลาวครั่ง แต่ละผืนมีความสวยงาม ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ทำให้ผ้าทอบ้านสระยายชีมีราคาตั้งแต่ 5,000 บาท – 30,000 บาท ผ่านการคัดสรรเป็นโอทอป 5 ดาว ปี 2553 และในปี 2557 ได้รับการคัดสรรเป็นรากวัฒนธรรม “ของดีบ้านฉัน” ด้านผ้าทอ จากกระทรวงวัฒนธรรม

ปชส.พิจิตร..ภาพ/ข่าว
20 ก.พ.62
#พิจิตรสื่อสร้างสรรค์สร้างสังคมสร้างชาติ

Facebook Comments
%d bloggers like this: