กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

กรมคุมประพฤติเข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้ความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน ในพิธี พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้น ปวช.ปีที่ 1 จำนวน 300 คน ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม การเล่นเกมส์ การตอบคำถาม ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จำนวน 9 แห่ง ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมราชทัณฑ์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานกิจการยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ทั้งนี้ ภายในงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และคณะผู้บริหาร ได้พบปะครูนักเรียนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับสาระความรู้จากการเข้าฐานกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมและสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้เยาวชนตกเป็นเหยื่อหรือต้องเป็นผู้กระทำผิดในอนาคต

Facebook Comments
%d bloggers like this: