จ.พิจิตร สร้างเครือข่าย DJ TEEN ผลักดันให้เป็นสื่อบุคคล รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

จ.พิจิตร สร้างเครือข่าย DJ TEEN ผลักดันให้เป็นสื่อบุคคล รณรงค์การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
วันนี้ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดการอบรมสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (DJ TEEN) เพื่อสร้างแกนนำในการขับเคลื่อนงานสื่อสาร รณรงค์ให้ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ด้วยวิธีการรณรงค์ใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การผลิตคลิปวิดีโอหรือหนังสั้นเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียล การจัดกิจกรรมผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านสื่อพื้นบ้าน และการจัดรายการวิทยุให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล จาก 4 ตำบลเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม และสภาเด็กและเยาวชนตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคม เป็นสะพานเชื่อมความคิดระหว่างตนเองและเพื่อนๆในวัยใกล้เคียง เพื่อเฝ้าระวังการเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

ส.ปชส.พิจิตร .. ข่าว/ภาพ
21 ก.พ. 62

Facebook Comments
%d bloggers like this: