กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาครสนธิกำลังกับ คณะทำงานปราบปรามการบังคับใช้แรงงานฯตรวจสอบ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 21 ก.พ.62
กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาครสนธิกำลังกับ คณะทำงานปราบปรามการบังคับใช้แรงงานฯ, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, ทหาร ชป.พท.ส.1, ตำรวจภูธร จว.สค., อำเภอเมืองสมุทรสาคร, ตม.จ.สค., แรงงาน จว.สค., จัดหางาน จว.สค., สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สค., พมจ.สค., อุตสาหกรรม จ.สค., ประมง จ.สค. และ ประกันสังคม จว.สค.
เข้าทำการตรวจสอบ การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ดำเนินการเข้าตรวจสถานประกอบกิจการ
จำนวน 4 แห่ง ณ ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
รายละเอียดดังนี้
1. บริษัท เกาะสมุทร โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 55/237 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
1.1 พบแรงงาน สัญชาติเมียนมา จำนวน 46 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 43 คน
1.2 พบการกระทำผิด 4 คน เป็นนายจ้าง 1 คน และลูกจ้าง 3 คน
1.3 ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
2. บริษัท สยามโนซุย จำกัด เลขที่ 55/83 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
2.1 พบแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 82 คน เป็นชาย 23 คน และหญิง 59 คน
2.2 ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย
3. บริษัท เกาะสมุทรซีฟู้ด จำกัด เลขที่ 55/83 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
3.1 พบแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 28 คน เป็นชาย 8 คน และหญิง 20 คน
3.2 ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย
4. บริษัท สยามยูเนี่ยน โฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 55/83 ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
4.1 พบแรงงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 12 คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 7 คน
4.2 ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย

ที่มา กอ.รมน.สสมุทรสาคร

Facebook Comments
%d bloggers like this: