บางบอน ตรวจสอบอาคารตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย

บางบอน ตรวจสอบอาคารตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายบวรสิน นิยมตรง ผู้อำนวยการเขตบางบอน มอบหมายนายสุรเชษฐ์ สุรกูล หัวหน้าฝ่ายโยธา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ และผู้แทนจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบอาคารประกอบการในพื้นที่เขตบางบอนให้ปลอดภัยจากอัคคีภัย พ.ศ. 2562 โดยการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง ป้ายบอกทาง และระบบต่างๆให้ได้มาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกำหนด ณ บริษัท ไทยวิวัฒน์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด อาคารยุติธรรม ทาวเวอร์ และห้างหุ้นส่วนจำกัด พิทักษ์สาคร เขตบางบอน

Facebook Comments
%d bloggers like this: