ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำชุดตรวจแรงงาน ลงตรวจเรือประมงทะเล

ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร นำชุดตรวจแรงงาน ลงตรวจเรือประมงทะเล

เมื่อเวลา 20.30 น. ของวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการตรวจแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำคณะเจ้าหน้าที่โดยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้ง ปกครองจังหวัด, ประมงจังหวัด , สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , แรงงานจังหวัด, ประกันสังคม,จัดหางาน, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง , กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด , ทหาร และ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงเรือตรวจการณ์ออกตรวจการทำงานและการจ้างงานในเรือประมงที่ออกหาปลาในน่านน้ำไทย โดยได้สุ่มตรวจเรือที่ออกไปจับสัตว์น้ำบริเวณอ่าวรูปตัว ก

ทั้งนี้จากการสุ่มตรวจเรือประมงประเภทอวนลากที่ออกเรือไปหาปลาเป็นระยะเวลาประมาณ 7 – 10 วันแล้วกลับเข้าฝั่งนั้น ก็ไม่พบการจ้างงานที่ผิดกฎหมายหรือการบังคับใช้แรงงานแต่อย่างใดทั้งสิ้น อย่างเช่นเรือประมงที่สุ่มตรวจครั้งนี้ มีนายจ้างและนายท้ายเรือเป็นคนไทย ส่วนลูกจ้างหรือแรงงานที่ใช้นั้น เป็นแรงงานต่างด้าว 7 คน แต่ละคนก็มีใบอนุญาตและเอกสารการทำงานในเรือประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ขณะที่นายจ้างหรือไต๋เรือ ก็มีการลงบันทึกการทำงาน การจ้างงาน เวลาปฏิบัติงาน การจ่ายเงินค่าจ้างที่ไม่น้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำ ซึ่งผู้ที่ได้เงินค่าแรงต่ำสุดนั้นอยู่ที่เดือนละ 11,500 บาท และการจัดระบบสวัสดิการภายในเรือให้เป็นตามที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น
ด้านนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า การลงเรือตรวจการณ์เพื่อสุ่มตรวจสภาพการใช้แรงงานและการจ้างงานในเรือประมงกลางทะเลนี้

นอกจากจะเพื่อต้องการให้ปฏิบัติการด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเพื่อเป็นการลงไปดูข้อเท็จจริงในการใช้งานตามสภาพความเป็นจริงในเรือประมงตอนกลางคืน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการหาปลา หรือจับสัตว์น้ำมากกว่าตอนกลางวัน อีกทั้งยังเพื่อให้นายจ้าง / เจ้าของเรือ หรือ ไต๋เรือนั้น ปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวด้วยความเป็นธรรม และเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ที่แรงงานในเรือประมงพึงได้รับทุกประการ และอีกประการหนึ่งคือ การดูกระบวนการจับสัตว์น้ำ จนถึงการส่งสัตว์น้ำขึ้นจากเรือ และการบันทึกข้อมูลเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับ

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สมุทรสาคร

Facebook Comments
%d bloggers like this: