อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM.

อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าหารืออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ EM.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมหารือกับ นายบุญชู ทัศนประพันธ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ ณ อาคารศาลอาญา ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
สำหรับการหารือเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ในครั้งนี้ มีการแนะนำตัวอุปกรณ์และคุณสมบัติที่สามารถดำเนินการ ภายใต้เงื่อนไขซึ่งศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการสั่งใช้งานในหลากหลายประเภทคดี ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ศาลได้เล็งเห็นประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติและศาลอาญาจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

Facebook Comments
%d bloggers like this: