ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. ลงพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ.ศาลากลางจังหวังบึงกาฬ.

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. เดินทางลงพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ.ศาลากลางจังหวังบึงกาฬ.

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร “ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ” ให้การต้อนรับ พลโทกิตติธัช บุพศิริ “ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.” พร้อมคณะ บริเวณศาลากลางจังหวังฯ จังหวัดบึงกาฬ.

ทั้งนี้ในการลงพื้นที่วันนี้เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึง ตรวจผลของการปฎิบัติงานการดำเนินการตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เเละ รับฟังปัญหาในพื้นที่ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหาของยาเสพติด โดยทำการประชุมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยนำขแงนโยบายผู้บังคับบัญชา และ นโยบายของรัฐบาล เน้นในเรื่อง การรักษาความมั่นคงทางสังคม การจัดระเบียบสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวผู้หลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ และ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผลของการปฎิบัติงานไปในทิศทางอย่างรูปธรรมชัดเจน

พร้อมกันนี้ “พลโทกิตติธัชฯ” ได้เดินทางไปเยี่ยมชมจุดจอดเรือบ้านท่าอินทร์แปลง ต.โคกก่องฯ “ริมแม่น้ำโขง” และ “จุดตรวจคนเข้าเมือง” จ.บึงกาฬ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพื่อป้องกันการกระทำสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเช่น การลักลอบขนแรงงานต่างด้าว ผู้หลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด สินค้าหนีภาษี เป็นต้น.

——–
ภาพ/ข่าว ธีรพล ปลื้มถนอม

ผ่านเลนส์ 001-รายงาน

%d bloggers like this: