รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งจังหวัดมหาสารคาม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม นายนที มนตริวัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการคัดเลือกเยาวชนคนเก่งจังหวัดมหาสารคาม ซึ่งนางสาวภิญญดา มูลแก้ว เยาวชนจากรั่ว”เหลือง-น้ำเงิน โรงเรียนสารคามพิทยาคม ได้รับการคัดเลือกเยาวชนคนเก่ง ในโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: