หัวหน้าพรรคภราดรภาพ,ได้เดินทางมาจังหวัดลพบุรี ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง4 เขต หาเสียงในการเลือกตั้ง

ที่จ.ลพบุรี วันอังคารที่ 5 มีนาคม 62
มรว.ดำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคภราดรภาพ, พลโท ชุมพร วิเชียร ประธานที่ปรึกษาพรรค, นายรัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช รองหัวหน้าพรรคนายยงยุทธ แสงทองไพบูลย์ ที่ปรึกษาพรรค
นายนิธิพล รวานนท์ รองเลขาฯและผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ได้เดินทางมาจังหวัดลพบุรี ช่วยผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง4 เขต มีพ.ท.ธนภณ ไชยศิลา เขต1 จ.ส.อ.ธวัชชัย รักธรรม เขต2 น.ส.ทัศไนย เม็ดฝ้าย เขต3 และนายทรงศักดิ์ สำลี เขต4
หาเสียงเรียกคะแนน โดยในช่วงเช้าคณะผู้บริหารพรรคภราดรภาพเข้ากราบสักการะเจ้าพ่อพระกาฬ เทพอารักษ์ประจำเมืองลพบุรี ที่ศาลพระกาฬ แล้วเดินทางไปหาเสียงกับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดลพบุรี โดยเดินพบปะทักทาย แจกแผ่นพับและประชาสัมพันธ์นโยบายหลักของพรรคให้กับพ่อค้า แม่ค้า และพี่น้องประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าบริเวณตลาดอย่างเป็นกันเอง พร้อมกับรับฟังเสียงสะท้อนเรื่องราคาสินค้า ขณะเดียวกันก็ได้แนะนำตัวผู้สมัครส.ส. ให้ประชาชนได้รับทราบ รวมทั้งได้ชี้แจงอุดมการณ์และแนวนโยบายความเท่าเทียมคือจุดเปลี่ยนประเทศ โดยเสียงสะท้อนจากพ่อค้าแม่ค้า เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจที่อยากให้ช่วยเร่งแก้ไข ซึ่งบรรยากาศในตลาดมีพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงชาวบ้านที่เข้ามาจับจ่ายซื้อของในตลาดเป็นจำนวนมาก จากนั้นขึ้นรถแห่ไปรอบเมืองลพบุรี สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โบราณสถาน วงเวียนพระนาราย เพื่อไปพบปะพี่น้องประชาชนที่อำเภอโคกสำโรง และอำเภอบ้านหมี่

“ดำรงดิศ” กล่าวว่าพรรคภราดรภาพเป็นพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม ในทุกๆชาติพันธ์ุที่เป็นคนไทย ภายใต้ชื่อโครงการ ‘เท่าเทียมทั่วไทย’ ที่นำมาใช้เป็นสโลแกนในการหาเสียงทั่วประเทศในการเลือกตั้งเดือนมีนาคม ปี 2562

สำหรับนโยบายที่น่าสนใจได้แก่ นโยบายที่มาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจในระยะสั้นและดูแลพื้นฐานชีวิตของคนไทยในทุกๆ อาชีพ ซึ่งนโยบายต่างๆเหล่านี้เป็นงบประมาณที่ได้มาจากการดำเนินการหาแหล่งเงินเพิ่มเติม(ตัวเลขในวงเล็บ) โดยไม่ใช้วิธีกู้เงินแต่เป็นการโยกงบประมาณในส่วนอื่นที่มากเกินความจำเป็นมาช่วยในการดำเนินนโยบาย รวมไปถึงการเจรจากับธุรกิจภาคเอกชนขนาดใหญ่เพื่อลดการผูกขาดทางเศรษฐกิจอย่างจริงจัง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย เช่น ลดดอกเบี้ยบ้านให้อยู่ที่ 3% ตลอดอายุสัญญา , รถมอเตอร์ไซด์คันแรก ดอกเบี้ย 0% ตลอดอายุสัญญา , เรียนฟรี ถึงปริญญาตรี , เพิ่มเงินเดือนทหารกองประจำการภาคสมัครใจ เงินเดือน 15,000 บาท (เพิ่มอีก 1,000 ล้านบาท) , เพิ่มสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อเพิ่มคุณภาพในการรักษาพยาบาล (เพิ่มจากเดิมอีก 40,000 ล้านบาท) , สร้างแหล่งธรรมชาติอย่างกลมกลืนกลางเมืองและรอบเมืองใหญ่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม (2,000 ล้านบาท)

โดยแหล่งที่มาของรายได้ใหม่ จากการสร้างเอนเตอร์เทนเมนท์คอมเพล็กซ์เพื่อการท่องเที่ยว (นำเงินรายได้จากภาษีการพนันมาใช้ในการพัฒนาสวัสดิการด้านสุขภาพและการศึกษาของคนไทย) , เพิ่มภาษีคนรวย ที่มีธุรกิจขนาดใหญ่และมีรายได้ รวมถึงทรัพย์สินมากกว่าที่กฎหมายกำหนด (นำเงินมาเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสำหรับนักธุรกิจรายย่อย และสำหรับผู้ต้องการเริ่มทำธุรกิจ)

นายรัตนพัฒน์ กล่าวว่า วันนี้พี่น้องประชาชนชาวไทยมีทางเลือกอีกครั้ง ว่าอยากจะได้ผู้แทนและรัฐบาลแบบใด “แบบที่เป็นคู่ขัดแย้ง แบ่งฝ่าย” เช่นที่ผ่านมาหรือ จะเลือกโอกาสในการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำความสามัคคีกลับมาแล้วพร้อมก้าวไปด้วยกัน กับการพัฒนาประเทศ
คืนรอยยิ้ม และความเสมอภาพ เท่าเทียม โดยคนรวยทั้งหลายยินดีและพร้อมที่จะช่วยคนจนตามนโยบายของพรรค ซึ่งได้รับเสียงเชียร์ตอบรับจากพี่น้องประชาชนอย่างกึกก้องทั่วทั้งตลาด ก่อนที่นายรัตนพัฒน์ จะกล่าวขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคน ที่มาให้กำลังใจ โดยเฉพาะในพื้นที่เลือกตั้งเขต 1 อันได้แก่ ต.ท่าแค ต.เขาพระงาม ต. เขาสามยอด ต.ถนนใหญ่ ต.ทะเลชุบศร ต.กกโก ต. ท่าศาลา ต.นิคมสร้างตนเอง ต.โคกตูม ต.ป่าตาล และเทศบาลเมือง(ท่าหิน) วันที่ 24 มีนาคม 62 ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และขอโอกาสพรรคภราดรภาพได้เข้ามาดูแลพี่น้องประชาชนคนไทย

Facebook Comments
%d bloggers like this: