จ.พิจิตร จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่

จ.พิจิตร จัดพิธีส่งมอบอาคารเรียนวิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่
วันนี้ 6 มีนาคม 2562 ที่วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร พระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และนางสายพิณ พหลโยธิน ผู้ร่วมบริจาคเงินสมทบการก่อสร้างอาคารเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร และหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนให้แก่วิทยาลัยสงฆ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร เดิมมีที่ทำการจากวัดพฤกษะวันโชติการาม อำเภอตะพานหิน และในปี 2559 จังหวัดพิจิตร ได้เริ่มก่อสร้างมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พิจิตร ในพื้นที่ 372 ไร่ ณ บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์ หนองหันตรา บ้านวังกรด ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แห่งแรกของจังหวัดพิจิตร
สำหรับการก่อสร้าง มจร.นั้น เป็นการสร้างคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และเชื่อว่าจะทำให้ลูกหลานชาวพิจิตร มีโอกาสศึกษาระดับปริญญาที่บ้านเกิด ได้อยู่กับครอบครัว สร้างความสุขความอบอุ่นให้ครอบครัว

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ส.ปชส.พิจิตร .. ภาพ/ข่าว
6 มี.ค. 62

Facebook Comments
%d bloggers like this: