กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562

กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับรางวัลในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562
วันนี้ ( 8 มีนาคม 2562 ) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับนางทัศนีย์ คีรีประณีต อาสาสมัครคุมประพฤติ สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ผู้ก่อตั้งสถานพักพิงบ้านทัศนีย์ Safe Haven Orphanage ที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านกระบวนการยุติธรรม โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 จำนวน 15 สาขา 45 รางวัล พร้อมกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

Facebook Comments
%d bloggers like this: