น้ำมันอพอลโล พาแบรนด์อิเดมิตสึ ประกาศครบรอบ 50 ปี เดินหน้าทิศทางการพัฒนาธุรกิจ ควบคุมการรักษาสิ้งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมจับมือโครงการ ฑูตมหาสมุทร อนุรักษ์ท้องทะเลไทย

น้ำมันอพอลโล พาแบรนด์อิเดมิตสึ ประกาศครบรอบ 50 ปี เดินหน้าทิศทางการพัฒนาธุรกิจ ควบคุมการรักษาสิ้งแวดล้อมอย่างยั่งยืน พร้อมจับมือโครงการ ฑูตมหาสมุทร อนุรักษ์ท้องทะเลไทย
กรุงเทพ 6มีนาคม 2562 บริษัท น้ำมันอพอลโล ไทยจำกัด ผู้ผลิดและจัดจำหนาายน้ำมันหล่อลื่นภายใต้ แบรน์ อิเดมิตสึ ดาฟเน่ ในประเทศไทย จัดงาสครบรอบ 50 ปีแห่งความสำเร็จ ประกาศตอดย้ำความเป็นผู้นำในอุตสหกรรมน้ำมันหล่อลื่นในประเทศไทย ด้วยความเป็นเลิศด้านนวัฒนกรรมและเทคโนโลยี่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงให้กับผู้บริโภคมาโดยตลอด พร้อมทั้งยึดมั่นในแนวทางการเติบโตของธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกส่วนการผลิต รวมถึงการดูแลสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆทั้งคุณภาพอากาศ พลังงานสะอาด และล่าสุดได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ ฑูตมหาสมุทร เพื่ออนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลและแนวประการัง ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อดำเนินการฟื้นฟูดูแลพันธ์พืชใต้ทะเล ที่ผ่านมาได้มีการฟื้นฟูท้องทะเล บริเวณ เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี และประการังเทียม ไปแล้วกว่า 120 ชิ้น ให้เป็นที่อยู่อาศัยแหล่งอาหาร และแพร่พันธ์ของสัตว์น้ำ ซึ่งประการังเทียมนั้น ออกแบบให้เหมาะสมกับ สิ่งแวดล้อมในบริเวณเกาะในปัจจุบัน การดำเนินงานของโครงการประสบความสำเร็จไปเป็นอย่างดีซึ่งจะเห็นได้จากการมีเต่าทะเล รวมถึงสัตว์น้ำต่างๆได้กลับมาอาศัยในบริเวณเกาะมากมายยิ่งขึ้น
โดยบริษัท ได้เดินหน้ากลยุทธ์ sport marketing อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมการพัฒนาวงการกีฬา และมอเตอร์สปอร์ต ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นหลักในการสร้างแบรน์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
เรายังคงมุ่งมั่นสร้างความแตกต่างในอัตสหกรรม โดยตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านวัตกรรมและเทคโนโลยี่ เพื่อน้ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ตอบทุกความต้องการของลูกค้า ได้พร้อมกับดำเนินนโยบายการพัฒนาบริษัท ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้กับสังคมตลอดไป ดร. ภาวัต กล่าวสรุป

CR หมูปิ้ง

Facebook Comments
%d bloggers like this: