เครือข่าย”หมอ รพ.สต.” พบ “จุรินทร์” ขอให้มีนโยบายช่วยเพิ่มอัตราวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ช่วยงบ ช่วยเบี้ยกันดาร

เครือข่าย”หมอ รพ.สต.” พบ “จุรินทร์” ขอให้มีนโยบายช่วยเพิ่มอัตราวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ช่วยงบ ช่วยเบี้ยกันดาร

วันที่10มีนาคม 2562 ก่อนการปราศรัยใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์ ที่สนามฟุตบอลเคหะชุมชนท่าทราย แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้มีตัวแทนของ เครือข่ายหมอ รพ.สต. และตัวแทนสภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน ขอเข้าพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคโดยขอให้ช่วยพิจารณา สนับสนุน ส่งเสริม ให้พรรคมีนโยบายในด้านสาธารณสุขชุมชนและ รพ.สต. เพิ่มขึ้น เพื่อต่อยอดการยกระดับสถานีอนามัยขึ้นเป็น รพ.สต.สมัยที่นายจุรินทร์เป็น รมว. สาธารณสุข โดยนาย เอนก ทิมทับ กก.สภาวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน นางวัชรี สุขสมบัติ พยาบาล และ นาย`ยุวภพ กระเป๋าทอง` ผู้สมัครหมายเลข 9 พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จ.ลพบุรี ได้ร่วมกันนำเสนอแนวคิดขอให้มุ่งเน้นบทบาทของ รพ.สต. ในด้านการป้องและส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการรักษาซึ่งเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลอำเภออยู่แล้ว นอกจากนั้นยังขอให้มีการจัดสรรบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามกรอบอัตรากำลังที่กำหนดไว้สมัยนายจุรินทร์ คือ 15 คน จากปัจจุบันที่มี 3-7 คน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มขึ้นเพียงพอต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้าน ตำบล และมีระบบที่คล่องตัวขึ้นในทางปฏิบัติ ตลอดจนเรื่องขวัญกำลังใจด้านค่าตอบแทนนอกเวลาเบี้ยกันดารและความเสี่ยงในพื้นที่บางพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชายแดนที่ยังไม่มีค่าความเสี่ยงเหมือนกับ ทหาร ตำรวจ

ซึ่งนายจุรินทร์ ได้กล่าวว่า ตนยินดีสนับสนุน เพราะนโยบายการยกระดับสถานีอนามัย 10,000 แห่งขึ้นเป็น รพ.สต. ได้ทำสำเร็จในยุคที่ตนเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขและมีเป้าประสงค์ที่ต้องการจะให้ รพ.สต.เป็นฐานสำคัญที่จะทำงานร่วมกับ อสม.เพื่อให้เข้าไปทำหน้าที่ในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในหมู่บ้านตำบลเพื่อจะได้ไม่ป่วยโดยไม่จำเป็นเป็นหลัก และตนก็เป็นผู้ที่ช่วยสนับสนุนให้มีพระราชบัญญัติวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนจนกระทั่งเจ้าหน้าที่นักวิชาการสาธารณสุขชุมชนปัจจุบันกลายเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับและมีกฎหมายรองรับแล้ว อย่างไรก็ตามในเรื่องกรอบงบประมาณและกรอบบุคลากรของ รพ.สต.นั้น หากได้เป็นรัฐบาล ก็จะเข้าไปช่วยดูแลเพื่อให้ รพ.สต. มีศักยภาพในการทำหน้าที่ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนได้ดีขึ้น

——–
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ภาพ/ข่าว
> Cr.ดำรงค์ ชื่นจินดา “ผู้สื่อข่าวสระบุรี” ผ่านเลนส์ 005- รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: