ประชุมร่วมกับพรรคการเมืองในการรณรงค์เลือกตั้งทั่วไป 2562

เมื่อวันที่10 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 เนื่องในโอกาสประชุมร่วมกับพรรคการเมืองในการรณรงค์เลือกตั้งทั่วไป 2562 เรื่องรัฐบาลเพราะการทางออกของชาตินำโดยนายสมพร มูสิกะ เลขาธิการสมากรรมการแห่งชาติ ณ.โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ครัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
สภาผู้แทนกรรมการท่านผู้แทนพรรคการเมืองท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสมากรรมกรแห่งชาติเป็นองค์การมวลชนของกรรมการระดับชาติยึดถือแนวทางการแก้ปัญหาของชาติของกรรมกรไทยสรุปผลการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2518 ณ.ลุมพินีสถานกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีการประชุมเพื่อเสนอนโยบายด้านแรงงานในการเลือกทั่วไป 2562 และให้พรรคการเมืองที่สมัครเลือกตั้งทั่วไป ครั้งนี้ได้เข้าร่วมแถลงนโยบายเกี่ยวกับด้านแรงงานและทางออกของชาติเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนซึ่งมีประมาณ 20 ล้านคนได้พิจารณา นโยบายและให้การสนับสนุนเป็นรัฐบาลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาด้านแรงงานและปัญหาของชาติต่อไปสภากรรมกรแห่งชาติมิใช่องค์การการเมืองแต่เป็นองค์การแรงงานซึ่งประกอบด้วย 2 ลักษณะคือลักษณะของกลุ่มผลประโยชน์และลักษณะของกลุ่มผลักดันฉะนั้นบทบาททางการเมืองของสภากรรมกรแห่งชาติจึงถูกอยู่ในขอบเขตของบทบาทของกลุ่มผลักดันทั่วไปวัตถุประสงค์หลัก ของสหกรรมการแห่งชาติคือการรักษาผลประโยชน์ของกรรมกรบนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติสภากรรมกรแห่งชาติจัดตั้งขึ้นตามหลักประชาธิปไตยภายใต้ภาวะการที่จะประกันความเป็นจริงซึ่งลักษณะพิเศษต่อไปนี้คืออิสรภาพเสรีภาพเสมอภาคดุลยภาพและความสุขุมคัมภีร์ภาพเช่นเดียวกับโครงสร้างโครงสร้างการจัดตั้งของสหประชาชาติในสถานการณ์ที่ประเทศชาติและประชาชนตกอยู่ในภาวะสิ้นไร้ทางออกอยู่นี้ได้ปรากฏมีข้อ เสนออันเป็นทางออกของธาตุเสนอให้มีการแก้ปัญหาของชาติด้วยการตั้งรัฐบาลเฉพาะกาลสภากรรมกรแห่งชาติในฐานะผู้แทนขบวนการกรรมกรไทยได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอนี้แล้วมีความเห็นว่ารัฐบาลเฉพาะกาลเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการฟื้นฟูเสถียรภาพทางการเมืองและฟื้นฟูความไพบูลย์ของเศรษฐกิจแห่งชาติได้ในสถานการณ์ปัจจุบันจึงมีมติให้การสนับสนุนทางอย่างเต็มที่แต่ความเข้าใจก็จะบานแห่งชาติของประชาชนยังเต็มไปด้วยความสับสนจึงขอแถลงการณ์ให้ทราบเพียงเท่านี้

Facebook Comments
%d bloggers like this: