“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!จัดเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2562!!

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์!!จัดเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2562!!

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.62 เวลา 09.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข.มอบหมายให้ พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบาย แผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. พ.ต.เปลี่ยน จันทร์จีน รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจ กรรมมวลชน กอ.รมน.จังหวัด ป.ข. ร.ท.ณัฐดนัย สุขทวี เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ป.ข.พื้นที่ อ.ปราณบุรี ร.ท.กิตติศักดิ์ คงกะเรียน มว.รส.ที่ 2 พื้นที่ อ.ปราณบุรี ร.ท.สุระศักดิ์ มังกร หัวหน้าชุด ชพส.1209 นายมนตรี เชื้อวงษ์สกุล นายก อบต.หนองตาแต้ม นายเพิ่มพงษ์ ภพพินิจ กำนันตำบลหนองตาแต้ม นายทรงพล ศรีแก้ว ปลัด อบต.หนองตาแต้ม

ร่วมต้อนรับ พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฎิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะมาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุม อบต.หนองตาแต้ม ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่ทางราชการและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายรวมทั้งรณรงค์มิให้ประชาชนในพื้นที่ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดทั้งผู้ค้าและผู้เสพ ทั้งนี้มีวิทยากรมาบรรยายดังนี้
-พ.อ.เฉลิม สังข์ต้อง รอง ผบ.ฉก. จงอางศึก
-ร.อ.ชัยยุทธ ครุชเวโร นายทหารยุทธการ ฉก.จงอางศึก
-พ.ต.ต.นิพนช์ เรืองสม สว.ตม. จังหวัด ป.ข.
-นายธนกร นราวุฒิพันธ์ หัวหน้าแรงงานจังหวัด ป.ข.

ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 168 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Facebook Comments
%d bloggers like this: