นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการและติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และทำพิธีเปิดสถานีรถไฟขอนแก่น

นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจราชการและติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และทำพิธีเปิดสถานีรถไฟขอนแก่น (สถานีลอยฟ้า)

วันนี้ (13 มี.ค.62) เวลา 09:30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามการดำเนินโครงการตามนโยบายของรัฐบาล และทำพิธีเปิดสถานีรถไฟขอนแก่น (สถานีลอยฟ้า) โอกาสนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ร่วมตรวจราชการในครั้งนี้ด้วย
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานว่า จังหวัดขอนแก่น มีพื้นที่ 6.8 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตร 4.2 ล้านไร่ (คิดเป็น 62% ของพื้นที่จังหวัด) การปกครองมี 26 อำเภอ , 198 ตำบล , 2331 หมู่บ้าน และ 389 ชุมชน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 194,848 ล้านบาท เป็นลำดับ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือรองจากนครราชสีมา โดยสาขานอกภาคเกษตร (อุตสาหกรรม , การศึกษา , การขนส่ง , ขายปลีก ฯลฯ) มีมูลค่า 174,599 ล้านบาท (คิดเป็น 89.6%) และสาขาจากภาคเกษตร มีมูลค่า 20,249 ล้านบาท (คิดเป็น 10.4%) ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด จากการที่จังหวัดขอนแก่นมีทำเลที่ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติก โดยนับตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา รัฐบาลได้อนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณรวมทั้งการศึกษาในระบบการคมนาคมเพื่อสนับสนุนจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกตอนบน/ตอนกลางของภาคฯ
จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้ทำพิธีเปิดสถานีรถไฟขอนแก่น (สถานีลอยฟ้า) ซึ่งเป็นโครงการการก่อสร้างรถไฟทางคู่จากจิระ – ขอนแก่น ระยะ 187 กม. โดยเป็นสถานียกระดับมีความยาวทางยกระดับ 5.2 กิโลเมตร คือ สถานีขอนแก่น และสถานีบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

Facebook Comments
%d bloggers like this: