กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนา และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ

กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 27 ปี แห่งการสถาปนา และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ

วันนี้ (16 มีนาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล เผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 27 ปีในวันที่ 15 มีนาคม 2562 และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ วันที่ 16 มีนาคม 2562 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หลากหลายประเภท อาทิ จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต กิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม หรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น อาทิ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสะเดา กลุ่มอาสาทำความดี เทศบาลเมืองสะเดา และห้างเทสโก้โลตัส ร่วมจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ คลองสะพานม้า อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยการพัฒนาคลองสาธารณะ กำจัดวัชพืช และขยะมูลฝอย ที่กีดขวางทางเดินน้ำ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้ดูสวยงาม และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 157 คน


ด้านสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และโรงพยาบาลนางรอง จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติประจำปี พ.ศ. 2562 ณ หอประชุม (หน้าฐานพระ) อำเภอนางรอง ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนางรอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างคุณประโยชน์ การเสียสละเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ โดยมีผู้ถูกคุมความประพฤติคดีเมาแล้วขับและคดีทั่วไปร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 48 ราย

ขณะที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว กลุ่มงานแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสีคิ้ว นำโดยนางบุปผา โพธิ์ชัย อาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาทำความสะอาดสถานที่สาธารณะและส่วนราชการที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคมเกิดความภาคภูมิใจในตนเองและชุมชนสังคมเป็นที่ยอมรับ โดยมีผู้ถูกคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 17 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ณ วัดจงกอ ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน และวัดมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา

Facebook Comments
%d bloggers like this: