สระบุรี.. กกต.สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย(Big Day)

สระบุรี.. กกต.สระบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย(Big Day)
วันที่ 16 มี.ค.62 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.โค้งสุดท้าย โดยมี พันตำรวจตรี อุทัย บุญรอด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระยุรี ในนามของผู้ดำเนินการกิจกรรมฯ
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปในปีพ.ศ.2562 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ให้กำหนดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพให้จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎรโค้งสุดท้าย หรือ Big Dayในวันที่ 16 มีนาคม 2562 พร้อมกันทั่วประเทศ กกต.สระบุรี ได้ร่วมกับโรงเรียนเสาไห้”วิมลวิทยานุกูล” จัดกิจกรรมเดินรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์โค้งสุดท้าย(Big Day) ณบริเวณอาคารศูนย์กีฬามาตรฐานโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิยานุกูล” โดยมีหน่วยราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน และนักเรียนมาร่วมกันกว่า 500 คนได้ร่วมเดินรณรงค์จากหน้าโรงเรียนตามเส้นทางถนนพิชัยรณรงค์สงครามผ่านโลตัสตลาดร่มโพธิ์ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 ซึ่งระหว่างการเดินรณรงค์จะมีการเคาะประตูบ้าน แจกสื่อแผ่นพับ แผ่นปลิวรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กับประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจังหวัดสระบุรีจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า 80% อย่างแน่นอน และมีบัตรเสียน้อยที่สุดไม่เกินร้อยละ 2


ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Facebook Comments
%d bloggers like this: