ผู้ว่าอุบลฯ+เหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน

ผู้ว่าอุบลฯ+เหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน
วันนี้ ( 25 มี.ค.62 ) ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางยุพาภร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ ให้แก่ชาวบ้าน หมู่ที่ 1, 2 , 3,4 ,8, 9 ตำบลนาเยีย และหมู่ที่ 5, 6 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน เมื่อบ่ายวันที่ 22 มีนาคม 2562 จากการตรวจสอบมีบ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหาย จำนวน 68 ครัวเรือน
โดยในเบื้องต้น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอนาเยีย ได้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักอาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประสบวาตภัยแล้ว และ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้สั่งการให้อำเภอ ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจความเสียหายและดำเนินการซ่อมแซมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนต่อไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

%d bloggers like this: