เลือกตั้งที่อุบลฯ ประชาชนลุยฝน.! ลงคะแนน .! ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีฝนตกลงมาอย่างต่

เลือกตั้งที่อุบลฯ ประชาชนลุยฝน.! ลงคะแนน .!
ที่จังหวัดอุบลราชธานี มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า สภาพอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างมืดครึ้ม แต่หลายหน่วยเลือกตั้งยังคงมีประชาชนทยอยเดินทางออกไปใช้สิทธิอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้กลัวฝนแต่อย่างใด ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานียังคงตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิเกิน 80%
วันนี้ ( 24 มี.ค.62 ) ผู้สื่อข่าวของเรารายงานบรรยากาศการเลือกตั้งส.ส.ที่จังหวัดอุบลราชธานี ว่า บรรยากาศการเดินทางออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส.ของชาวอุบลราชธานีในวันนี้พบว่า ในช่วงเช้าวันนี้ แม้ฝนจะตก แต่ประชาชนก็ไม่กลัว ยังคงเดินทางออกมาใช้สิทธิตั้งแต่ 08.00 น. โดยที่เขตเลือกตั้งที่ 1 อุบลราชธานี หน่วยเลือกตั้งที่ 69 อยู่ภายในวัดทุ่งศรีเมือง ถ.หลวง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นหน่วยเลือกตั้งที่นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้เดินทางออกไปใช้สิทธิซึ่งรายชื่อของท่านผู้ว่าอยู่ลำดับสุดท้ายของหน่วยเลือกตั้งนี้ ลำดับที่ 711 และในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอยู่นั้น ก็ยังคงมีฝนตกลงมาและสภาพอากาศค่อนข้างมืดครึ้ม ทำให้บริเวณพื้นที่หน้าหน่วยเลือกตั้งมีน้ำท่วมขัง แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยการนำไม้มาวางทอดเป็นสะพานให้ผู้ใช้สิทธิได้เดินข้ามไปยังจุดเลือกตั้ง
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวว่าจากการรายงานของศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งจังหวัดอุบลราชธานีทราบว่า หน่วยเลือกตั้งทั้ง 2,951 หน่วย สามารถเปิดหีบเลือกตั้งได้ตามเวลาและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่นาจะหลวย อำเภอน้ำยืนจะมีพายุฝนแต่ไม่ได้ทำให้หน่วยเลือกตั้งได้รับความเสียหายและสามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งได้ตามปกติ
ด้านการเตรียมการรับมือกับเหตุฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน เพื่ออำนวยการสนับสนุนการเลือกตั้ง ทั้งในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยหน้าหน่วย การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุ และติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งในกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบและภัยธรรมชาติ การอำนวยความปลอดภัยป้องกันอุบัติเหตุในการเดินทาง การดูแลด้านสุขภาพ รวมถึงเตรียมการเรื่องระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำหรับหน่วยนับคะแนนหลังการปิดหีบเลือกตั้งด้วย
และในวันเดียวกันนี้ นายอิทธิพล บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ยังได้มีกำหนดการที่จะเดินทางมาตรวจติดตามการเลือกตั้ง ส.ส.ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี และเขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอวารินชำราบด้วย
สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนเขตเลือกตั้งทั้งหมด 10 เขตเลือกตั้ง จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 1,436,649 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 2,951 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 500 – 800 คน ซึ่ง กกต.ก็คาดการณ์ว่าหากผู้มีสิทธิได้ทยอยออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้าจะสามารถใช้สิทธิได้ครบทุกคน

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

%d bloggers like this: