ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์2562

ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมใจร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์2562

เช้าวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ที่บริเวณสะพานนริศ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกเหล่ากาชาด ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ 2562
ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัวและสร้างความรัก
ความสามัคคีของคนในชาติ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้คงอยู่สืบต่อไป
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศวันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน เวลา 15 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที จันทรคติตรงกับ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน นางสงกรานต์นามว่า นางทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิมอาภรณ์แก้วปัทมราช(ทับทิม)ภักษาหารอุทุมพร(ผลมะเดื่อ) หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงสังข์เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะเกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก500ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่าเกณฑ์ธาราธิคุณชื่อปฐวี(ธาตุดิน)น้ำอุดมสมบูรณ์ดี เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีกุน นาคราชให้น้ำ 5 ตัว.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ

Facebook Comments
%d bloggers like this: