ผู้ว่าอุบลฯ อัญเชิญพระแก้วบุษราคัม แห่รอบเมือง ให้ประชาชนสรงน้ำ

ผู้ว่าอุบลฯ อัญเชิญพระแก้วบุษราคัม แห่รอบเมือง ให้ประชาชนสรงน้ำ
วันนี้ (13 เม.ย.62) ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประกอบพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง เพื่อเชิญสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม ก่อนอัญเชิญขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมืองเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนชนชาวอุบลราชธานีได้นมัสการ และสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย ประจำปี 2562
โดยมีขบวนแห่นำด้วยรถบุษบก พระแก้วบุษราคัม และตามด้วยเกวียนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และเกวียนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี มีขบวนเซิ้ง ฟ้อน รำที่สนุกสนานจากขบวนกลองยาวจากชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เคลื่อนขบวนแห่จากถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามเส้นทางเขื่อนธานี ผ่านถนนพรหมเทพ และกลับมาสิ้นสุด ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม เพื่ออัญเชิญพระแก้วบุษราคัมไปประดิษฐาน ณ แท่นสรงที่หอสรงเพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำสักการะบูชา ตั้งแต่วันที่ 13 -17 เมษายน 2562
สำหรับพระแก้วบุษราคัมเป็น พระพุทธปฏิมากร ปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน แกะสลักจากแก้วบุษราคัม หน้าตักกว้าง 3 นิ้ว สูงจากแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 นิ้ว มีความงามสง่าตามพุทธลักษณะทุกประการ ปัจจุบันพระแก้วบุษราคัมได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีอุบลรัตนาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองอุบลมากว่า 150 ปี ในสมัยการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทางราชการได้ประกอบพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาที่วัดศรีอุบลรัตนารามแห่งนี้ พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระแก้วบุษราคัมเป็นองค์ประธานในพิธี โดยถือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล ในปัจจุบัน เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์ ชาวอุบลราชธานีจะร่วมใจจัดพิธีสรงน้ำพระอย่างยิ่งใหญ่ โดยอัญเชิญพระแก้วบุษราคัมขึ้นรถบุษบกแห่รอบเมือง เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานีได้นมัสการ กราบไหว้ และสรงน้ำพระแก้วบุษราคัม สร้างสิริมงคลให้แก่ชีวิตเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเป็นประจำทุกปี

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Facebook Comments
%d bloggers like this: