ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีเปิดงานเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานีเปิดงานเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2562 ณ บริเวณสะพานนริศ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและครอบครัว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 พร้อมด้วยนางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้กล่าวรายงานว่า ประเพณีสงกรานต์ และผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดงาน ลั่นฆ้อง 3 ครั้ง โดยได้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่โบราณกาล ถือเป็นวันปีใหม่ของไทย ที่จะแสดงความกตัญญูกตเวทิตา คณะรัฐมนตรี ได้ประกาศให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัว ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดงานทำบุญตักบาตร แห่ขบวนสงกรานต์ ร่วมสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร หลวงพ่อกล่อม หลวงพ่อนาค พระพุทธรูปประจำวันเกิด รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และเล่นน้ำวันสงกรานต์ เพื่อธำรงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และร่วมอนุรักษ์ประเพณี สร้างความรัก ความสามัคคี ของคนในท้องถิ่น และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้อาวุโส และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ โดยมี ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน และเยาวชน ร่วมงานอย่างเนืองแน่น

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า วันมหาสงกรานต์ ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน เวลา 15 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที จันทรคติตรงกับ วันอาทิตย์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีกุน นางสงกรานต์นามว่า นางทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิมอาภรณ์แก้วปัทมราช(ทับทิม)ภักษาหารอุทุมพร(ผลมะเดื่อ) หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงสังข์เสด็จนั่งมาเหนือหลังครุฑเป็นพาหนะเกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พฤหัสบดี เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก500ห่า ตกในเขาจักรวาล 200 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 150 ห่า ตกในมหาสมุทร 100 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 50 ห่าเกณฑ์ธาราธิคุณชื่อปฐวี(ธาตุดิน)น้ำอุดมสมบูรณ์ดี เกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีกุน นาคราชให้น้ำ 5 ตัว.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Facebook Comments
%d bloggers like this: