ภาพบรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิ

ภาพบรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมกับประชาชนจำนวนมาก

Facebook Comments
%d bloggers like this: