สำนักงานเขตคลองสามวา ! ร่วมพิธี “พลีกรรมตักน้ำศักดิ์ สิทธิ์” เพื่อใช้ในพิธีบรมราชา ภิเษก บริเวณหอศาสตราคม (พระบรมมหาราชวัง) เขตพระนคร…

สำนักงานเขตคลองสามวา ! ร่วมพิธี “พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์” เพื่อใช้ในพิธีบรมราชาภิเษก บริเวณหอศาสตราคม (พระบรมมหาราชวัง) เขตพระนคร…

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 62 เวลา 11.00 น. โดยมี พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง “ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร” เป็นประธานในพิธี ในการอัญเชิญคนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร บริเวณหอศาสตราคม (พระบรมมหาราชวัง) ไปยัง กระทรวงมหาดไทย เขตพระนคร กทม.

ทั้งนี้งานในวันนี้มี คณะผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร และ ผอ.เขต ทั้ง 50 สำนักงานเขต , อาทิ นางละเอียด วัฒนศรี “ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา” , นายสมบัติ วรสินวัฒนา “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา” และ นางสาวอัญชนา บุญสุยา “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา” และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

เบื้องต้นในการอัญเชิญคนโทน้ำพิธีศักดิ์สิทธิ์ของกรุงเทพมหานครในวันนี้ เพื่อนำน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปสมทบกับน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก 76 จังหวัด ทั่วประเทศเพื่อรอการประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร ต่อไป…

#เขตคลองสามวา #พลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ #movingforward
#อัศวินขวัญเมือง #Now #ทำจริงเห็นผลจริง #กรุงเทพมหานคร

—————–
#ขอบคุณข่อมูลข่าวสาร ภาพข่าว > cr.SOMBAT “ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา”# ข่าว > ธีรพล ปลื้มถนอม ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: