มุกดาหาร ทหารสนธิกำลังตรวดยึดพื้นที่ป่าปลูกยางพาราของราษฎรที่บุกรุกเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน

เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 62 สืบเนื่องจาก พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ได้รับรายงานเกี่ยวกับการบุกรุกป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน บริเวณพื้นที่ บ้านโนนป่าแดง, บ้านดอนป่าแคน บริเวณภูโหล่น ทางด้านทิศเหนือ ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็น เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหารโดยการนำของ พ.อ.บุญสิน พาดกลาง ผบ.กกล.รส.จว.ม.ห. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห 2,หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห 3, ผู้กำกับ สภ.คำชะอี, สภ.บ้านค้อ, กำนันตำบลโพนงาม ร่วมกันสำรวจพื้นที่ที่ถูกบุกรุกในท้องที่ดังกล่าว จากการเข้าสำรวจพื้นที่ดังกล่าวพบว่า มีราษฎรได้บุกรุกพื้นที่เป็นย่อมๆ รวมเนื้อที่ 70 – 80 ไร่ ในท้องที่ บ้านโนนป่าแดง, บ้านดอนป่าแคน บริเวณภูโหล่น ทางด้านทิศเหนือ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูสีฐาน โดยบริเวณดังกล่าวได้มีการสร้างกระท่อม (เถียงนา) 3 – 4 หลัง พร้อมพื้นที่ทำการเกษตรปลูกมันสำปะหลังและสวนยางพารา หลังจากการเข้าสำรวจพื้นที่ พ.อ.บุญสิน พาดกลาง ผบ.กกล.รส.จว.ม.ห. ได้ประสานกับนายอำเภอคำชะอี จัดเจ้าหน้าที่เข้าทำการชี้แจงพบปะพูดคุยทำความเข้าใจกับราษฎรในหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงให้รับทราบและปลูกจิตสำนึกถึงผลกระทบ ผลเสียจากการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จากกรณีดังกล่าว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห 2, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ มห 3 จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อผู้บุกรุกอย่างเข้มงวด หลังจากการดำเนินคดีแล้ว ทุกภาคส่วนจะจัดทำโครงการปลูกป่าคืนสภาพ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้มีจิตอาสารักษาป่าต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: