เกจิดังเทศน์ให้นักเรียน”รุ่นเดอะ”ฟังในโอกาสเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ

เกจิดังเทศน์ให้นักเรียน”รุ่นเดอะ”ฟังในโอกาสเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลนาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา นายสุธี สังข์ทอง นายก อบต.นาหมอศรี อ.นาทวี ได้นิมนต์หลวงพ่อภัตร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี/เจ้าอาวาสวัดนาทวี และเกจิดังภาคใต้ มาเทศน์ให้เด็กนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 60 – 70 ปี ขึ้นไปฟัง ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โดยหลวงพ่อภัตร ได้เทศน์ให้นักเรียนรุ่นเดอะ(ผู้สูงอายุ)ฟังตอนหนึ่งว่า ปัจจุบัน บางครอบครัวมีการทิ้งผู้สูงอายุให้อยู่บ้านเพียงลำพัง หรือทิ้งให้ผู้สูงอายุอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง อ้างสาเหตุเพราะผู้สูงอายุบางคนพูดมาก บ้าง แต่งตัวสกปรกบ้าง และมีลูกๆบางคน บางครอบครัว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ กลับมาบ้านแล้วถ่ายภาพรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แล้วเอาไปแชร์ภาพให้ผู้อื่นชม หลังจากถ่ายภาพเสร็จก็จะทิ้งผู้สูงอายุไว้ แล้วก็ไปเล่นน้ำกัน
วันนี้ทางโรงเรียนผู้สูงอายุจึงได้สร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลสุขภาพของตนเองและผู้สูงอายุด้วยกัน เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้สนใจได้รับความรู้ด้านสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธีและถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้อื่นได้ โดยมีผู้สูงอายุประมาณ 70 คน ที่อยู่ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: