พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ “ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.” เป็นประธานเปิดงาน “การฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” ณ.โรงเรียนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน..

พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ “ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.” เป็นประธานเปิดงาน “การฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” ณ.โรงเรียนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน..สืบเนื่องเมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 ที่ผ่านมา พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ “ผอ.ศปป.2 กอ.รมน.” เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย” ณ.ห้องประชุมบุญนาค โรงเรียนบุญโญปถัมภ์ อ.เมือง จ.ลำพูนทั้งนี้ในการเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชนในการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ทางราชการ และสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนพื้นที่รวมตัวสร้างเครื่อข่ายเฝ้าระวังป้องกันไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด..——–ภาพ/ข่าว:ธีรพล ปลื้มถนอม ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Facebook Comments
%d bloggers like this: