รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13 หมวดอักษร กว “กิจการก้าวหน้าวาสนาดี บารมีเพิ่มพูน”

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13 หมวดอักษร กว “กิจการก้าวหน้าวาสนาดี บารมีเพิ่มพูน”

วันนี้ (วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562) ณ โรงแรม เค พาร์ค จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 13 หมวดอักษร กว “กิจการก้าวหน้าวาสนาดี บารมีเพิ่มพูน” โดยมีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งขนส่งจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการแทนขนส่งจังหวัด สุราษฎร์ธานี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมในพิธีเปิด พร้อมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการให้แก่ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน และมอบใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ ตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่ มีใบขับขี่” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพมิตรศึกษา และระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่สามารถสอบผ่านตามเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

ทั้งนี้ รายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เพื่อนำไปสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: