พ่อเมืองอุบลฯ และจิตอาสา สร้างฝายมีชวิตตามศาสตร์พระราชา

พ่อเมืองอุบลฯ และจิตอาสา สร้างฝายมีชวิตตามศาสตร์พระราชา
วันนี้ ( 24 เม.ย.62 ) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “สร้างฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหัวหน้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลท่าเมือง และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดสร้าง”ฝายมีชีวิตตามศาสตร์พรระราชา” ณ ห้วยตาหวิด บ้านท่าเมืองเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และเป็นการเตรียมความพร้อมในการกักเก็บน้ำตามลำห้วย เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำ ทั้งด้านการเกษตร และการปศุสัตว์ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอ และที่สำคัญ เป็นการสร้างความสามัคคี สร้างการมีส่วนร่วม การทำงานร่วมกันระหว่างชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งการจัดสร้างฝายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชน และความร่วมมือ จากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมจัดทำโดยไม่มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด
สำหรับฝายมีชีวิตตามศาสตร์พระราชา ชะลอน้ำห้วยตาหวิด แห่งนี้ มีความยาว 2 กิโลเมตร ความกว้าง 8 เมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ประชาชนอำเภอดอนมดแดง ที่ได้ใช้ผลประโยชน์ จากแหล่งน้ำดังกล่าว จำนวน 5 หมู่บ้าน 150 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร ประมาณ 650 ไร่

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: