โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการ “ตำรวจนครบาลสุขภาพดี”

วันที่ 24 เม.ย.62 โรงพยาบาลตำรวจ จัดโครงการ “ตำรวจนครบาลสุขภาพดี” ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ต.วีระ จิรวีระ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นประธานในการเปิดงาน
กลุ่มงานพยาบาล รพ.ตำรวจ นำทีมโดยพล.ต.ต.หญิง กรทอง การพานิช ผู้บังคับการ รพ.ตำรวจ ได้มีความห่วงใยในภาวะสุขภาพของพี่น้องข้าราชการตำรวจ ที่ต้องทำงานหนัก เหน็ดเหนื่อย พักผ่อนน้อย มีความเครียด และมีความเสี่ยงสูง ส่งผลร้ายต่อตนเอง ครอบครัว และองค์กร จึงได้จัดทำโครงการ “ตำรวจนครบาลสุขภาพดี”

โดยจัดโครงการนำร่อง ในกลุ่มข้าราชการตำรวจ ที่มีปัญหาสุขภาพ น้ำหนักเกินเกณฑ์ มีภาวะอ้วนลงพุง จากสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ รพ.ตำรวจ ก่อน จำนวน 4 สถานี ประกอบด้วย สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ, สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 และ สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 สถานีละ 25 นาย

โดยการจัดโครงการ “ตำรวจนครบาลสุขภาพดี” มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงอันตรายร้ายแรงจากโรคเรื้อรังต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม มีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเอง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: