นายอำเภอเดชอุดม เข้ม.! ลุยงานสนองนโยบายพ่อเมือง

นายอำเภอเดชอุดม เข้ม.! ลุยงานสนองนโยบายพ่อเมือง
วันนี้ ( 24 เม.ย.62 ) เวลา 08.00 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงานวันศาลยุติธรรม เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาก่อพระฤกษ์อาคารศาลสถิตยุติธรรมและเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคารศาลจังหวัดเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสุชาติ พันชี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดนนทบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม เป็นประธานในพิธี
จากนั้น เวลา 09.30 น. ในวันเดียวกันนี้ ที่เทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดงานศพปลอดเหล้าและการพนันเขตเทศบาลตำบลนาส่วง เพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนาส่วง เลิกดื่มเหล้าและเลิกเล่นการพนันในการจัดงานศพ อันเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการจัดงานศพของเจ้าภาพ หลังจากพิธีลงนามเสร็จสิ้น นายนคร ศิริปริญญานันท์ ได้ร่วมกับส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ชุดจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมและทำกิจกรรม Bic cleaning day ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ตามนโยบายเร่งด่วนของท่านสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนาส่วง ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย
ต่อมา เวลา 11.30 น. นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ และ พิการ ให้ได้รับสิทธิ์ มีอาชีพ รายได้ และเข้าถึงระบบการประกันสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมในรูปแบบประชารัฐรับรู้ถึงสิทธิ สวัสดิการ และความคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำครั่ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: