ราชบุรี ข่าว – คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศฯ 15 ประเทศ เยี่ยมชมกิจการของกรมการทหารช่าง

วันนี้ (14 พ.ค.62) เวลา 09.30 น. พลตรี ชัยรัตน์ จ่างแก้ว รองเจ้ากรมข่าวทหารบก นำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย และครอบครัว รวม 48 ท่าน จาก 15 ประเทศ วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระอนุสาวรีย์ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยมี พันเอก โรเจอร์ เรวิส ( Col Roger Lewis ) ช่วยทูตทหารอังกฤษ ประจำประเทศไทย เป็นหัวหน้าคณะทูตทหาร เป็นผู้ว่างพานพุ่มดอกไม้ และร่วมถ่ายภาพที่ระลึก ณ บริเวณด้านหน้าตึกกองบัญชาการกรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี ในโอกาสที่เดินทางมาทัศนศึกษา และเยี่ยมชมกิจการของ กรมการทหารช่าง

จากนั้นคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำ ประเทศไทย และครอบครัว เดินทางไปยังสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายภาณุรังษี เพื่อรับฟังบรรยายสรุปกิจการของกรมการทหารช่าง โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง กล่าวต้อนรับ พร้อมกับตอบข้อซักถาม โดยกำหนดการคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย และครอบครัว จะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารช่าง หลังจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารช่างแล้ว คณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย และครอบครัว เดินทางไปยัง อาคารพลเอก บรรจบ บุนนาค ค่ายบุรฉัตร เพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ และผลงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ที่นำมาจัดแสดงไว้ภายในอาคาร โดยมี พันเอกหญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และคณะให้การต้อนรับพร้อมกับนำคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย และครอบครัว เยี่ยมชมผลงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ในครั้งนี้

สำหรับการทัศนศึกษา และเยี่ยมชมกิจการกรมการทหารช่าง ของคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย และครอบครัวในครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะประชาสัมพันธ์ ให้ชาวต่างประเทศได้รับทราบถึงภารกิจ บทบาท และการดำเนินการของกรมการทหารช่าง ในมิติต่าง ๆ รวมถึงเป็นการสนับสนุนให้มีกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก และประเทศไทย อีกทั้ง ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำประเทศไทย กับผู้บังคับบัญชา รวมถึงเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานของกองทัพบก ซึ่งอาจนำไปสู่การขยายความร่วมมือต่อกันในอนาคต

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Facebook Comments
%d bloggers like this: