ราชบุรี ข่าว – มทบ.16 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

ราชบุรี ข่าว – มทบ.16 จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 23 พ.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าตึกกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 อ.เมือง จ.ราชบุรี มณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยการร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยในพิธี พล.ต.วสันต์ ทัพวงศ์ ผบ.มทบ.16 เป็นประธานมอบพันธุ์ไม้พยุง ต้นคูน ต้นตะแบก และต้นแคนา ให้กับ ผู้บังคับหน่วย เพื่อนำไปปลูกร่วมกับกำลังพลของหน่วย บริเวณ ณ ลานสนามหญ้าหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 ได้เปิดเผยว่า มณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 16 และครอบครัวร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ร่วมทำความดีให้กับประเทศชาติตามพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้ แก่กำลังพลของมณฑลทหารบกที่ 16 และครอบครัวอีกด้วย

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

%d bloggers like this: