ราชบุรี ข่าว – อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

ราชบุรี ข่าว – อบจ.ราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 23 พ.ค.62 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2562 ให้กับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเพื่อเป็นการบูรณาร่วมกันในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นทิศทางเดียวกัน โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ และมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี พร้อมคณะฯให้การต้อนรับ ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงาน กกต.จ.ราชบุรีมาบรรยายให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

%d bloggers like this: