ราชบุรี ข่าว – เรือนจำกลางราชบุรีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 454 คน

ราชบุรี ข่าว – เรือนจำกลางราชบุรีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ 454 คน

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 พ.ค. 62 ที่ศาลาร่วมใจ เรือนจำกลางราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายฉัตรชัย รุจิตานนท์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจ.ราชบุรี พ.ต.รัฐกฤษณ์ ใจจริง ผบ.เรือนจำ ตัวแทนฝ่ายตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีและร่วมมอบหนังสือสำคัญแสดงถึงเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับการปล่อยตัว นอกจากนี้ได้นิมนต์พระครูสมุห์ประดิษฐ์ ปัญญาวัฒโก เจ้าอาวาสวัดหนองแช่เสา เจ้าคณะต.น้ำพุ-ห้วยไผ่ มาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกปล่อยตัวด้วย ขณะเดียวกันได้มีญาติของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ถูกปล่อยตัวมารอรับอยู่ด้านหน้าเรือนจำจำนวนมาก

การจัดพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ครั้งนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นับเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญ เพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นคนดี อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 ขึ้น ไว้เมื่อวันที่ 3 พ.ค.62 ในการตรวจสอบผู้ซึ่งจะได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่ละรายจะมีคณะกรรมการประกอบด้วย ผวจ. หรือ ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้พิพากษาแห่งท้องที่และพนักงานอัยการแห่งท้องที่ร่วมกันพิจารณา ทางเรือนจำกลางราชบุรีมีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษรวมทั้งสิ้นจำนวน 454 คน แยกเป็นชาย จำนวน 369 คน เป็นหญิงจำนวน 85 คน

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

%d bloggers like this: