สระบุรี : จิตอาสา ทีมงานสายบุญอินเตอร์on tour ทอดผ้าป่าช่วยโรงเรียนขาดแคลน

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ทีมงานสายบุญอินเตอร์on tour ได้ทำการทอดผ้าป่าสาสมัคคีเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และแจกสื่อกรเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา รวมถึงขนมแก่เด็กๆ พร้อมทั้งทำกิจกรรมนันทนาการ สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆตลอดจน ครู ปกครองที่มาร่วมงาน โดยมีพระอาจารย์ต้น จิรวฑ.ฒโน วัดหนองยาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้มีผู้จิตศรัทธาร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 65,298. บาท
สำหรับโรงเรียนศรัทธาเรืองศรีได้เปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 30 ตุลาม 2503 โดยนายคำรัส จำปาศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 พร้อมด้วยชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และพื้นที่ดังกล่าวห่างไกลทำให้การศึกษาเข้าไม่ทั่วถึง จึงได้รวมตัวทำหนังสือไปยังอำเภอแก่งคอย เพื่อให้มีการเปิดโรงเรียนขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนเป็นอย่างดี ทั้งเรื่องบริจาคที่ดินจำนวน5ไร่51ตารางวา รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ใช้ศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่ใช้ในการเรียนการสอน ก่อนที่จะย้ายมาอยู่ในปัจจุบัน โรงเรียนมีอาคารเรียนจำนวน3หลัง อาคารประกอบ2หลัง มีจำนวนบุคลากรครู 5 คน และเด็ก 78 คน โดยมีนายคมศักดิ์ เส้นศูนย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน …
ทีมงานสายบุญอินเตอร์on tour ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของบรรดา ผู้ที่มีใจรักในงานด้านอาสาจัดตั้งขึ้น โดยมีแนวทางในการออกให้ความช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก หรือสถานที่ขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ และแต่ความเหมาะสม

นายณรงศักดิ์ หิรัญหลวง รายงาน

%d bloggers like this: