OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผบก.จร.กวดขันรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนบนทางเท้า ถนนบรมฯ

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(TACTICS) บูรณาการกำลังกลับกรุงเทพฯ สำนักเทศกิจ กรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และกองบังคับการตำรวจจราจร ร่วมกันกวดขันวินัยจราจรบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เนื่องด้วยมีประชาชนผู้ใช้ทางเท้าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย โดยมีพฤติกรรมขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า และในลักษณะย้อนศรซึ่งได้สร้างปัญหาและอุบัติเหตุแก่พี่น้องประชาชนบนทางเท้าเป็นอันมากดังปรากฏตามสื่อหลากหลายแขนง และตามสื่อโซเชียลมีเดีย ทำให้ประชาชนคนเดินเท้าไม่ปลอดภัยและเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ติดบนทางเท้าพังเสียหาย ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ(TACTICS) กองบังคับการตำรวจจราจรจึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับกรุงเทพมหานคร สำนักเทศกิจ กรมการขนส่งทางบก กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกันขวดขันวินัยจราจรบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพฯบริเวณทางเท้าถนนบรมราชชนนี ที่หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้ากรุงเทพฯ

วันนี้ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 18:00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร พล.ต.อ. รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ต. นิธิธร จินตกานนท์ ผบก.จร. พร้อมด้วย พ.ต.อ. กฤตภาส กิตติรัตน์กรณ์ ผกก.ฝอ.บก.จร. ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุด ศปอส.ตร. ชุดที่ 35 บช.ทท. และ บก.จร. ร่วมกันกรวดขันวินัยจราจรบนทางเท้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน อีกทั้งเป็นการยืดอายุการใช้งานทางเท้าให้สามารถใช้งานได้ต่อไป โดยมีผลการปฏิบัติในพื้นที่กรุงเทพฯดังนี้

ผลการจับกุมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ขับขี่บนทางเท้า วันนี้จำนวน 104 ราย รวมผลจับกุมทั้งหมด 19,899 ราย ผลการจับกุมรถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสาร จำนวน 20 ราย โดยผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ. ศ. 2535 มาตรา 17 และ 56 โดยต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ. ศ. 2522 มาตรา 43 (7) และ 157 ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 400 ถึง 1,000 บาท ส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ. ศ. 2522 มาตรา 41 และ 148 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

กรุงเทพฯกองบังคับการตำรวจจราจรและสำนักเทศกิจได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าว่าเป็นการกระทำผิดฝ่าฝืนต่อกฎหมายผู้ใดที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายและเพื่อให้พี่น้องประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ควรใช้เส้นทางการขับขี่ที่เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อนในการใช้พื้นที่สาธารณะของประชาชนผู้ใช้ทางเท้าและเคารพสิทธิของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

เด็กหลังเขา ทีมข่าวภาคสนามเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: