กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ ดูแลความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พันเอกปฐวี ศรีสุข รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมบ้านพร้อมมอบสิ่งของจำเป็น และเงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ
สำหรับวันนี้รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ได้พาเยี่ยมบ้าน นายสมบัติ อัศวพงษ์พันธุ์ บ้านเลขที่ 40 ม.4 ต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ได้ร้องทุกข์เพื่อขอความช่วยเหลือให้กับครอบครัวตนเองที่สมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ เป็นคนพิการ ยากไร้ ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ และไม่มีบ้านเป็นของตนเอง ซึ่งก่อนหน้านี้มีหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือจาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตรฯ และภายในครอบมีสมาชิก จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1.นางหน่วง แก้วโม้ อายุ 90 ปี มีบัตรคนพิการเดินไม่ได้ 2.นางหอม แก้วโม้(บุตรนางหน่วง) อายุ 74 ปี เดินไม่ปกติ 3.นายขาล แก้วโม้(บุตรนางหน่วง) อายุ 68ปี มีบัตรคนพิการเดินไม่ได้ 4.นายสมบัติ อัศวพงษ์พันธุ์ (บุตรนางหอม) อายุ 42 ปี มีบัตรคนพิการเดินไม่ได้ 5.นายเฉลียว แก้วโม้(บุตรนางหน่วง) อายุ 63ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป 6.นางล้ำ แก้วโม้ (ภรรยานายเฉลียว) อายุ 53 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป ทั้งหมดมีสภาพเจ็บป่วยพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ปัจจุบัน ต้องอาศัยญาติพี่น้องที่อยู่บริเวณบ้าน ช่วยเหลือ โดยเงินไปรับที่ได้ในแต่ละเดือนได้มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ และรับจ้างทั่วไป ซึ่งไม่เพียงพอต่อความเป็นอยู่ อีกทั้งสภาพบ้านที่อยู่ในปัจจุบันยังมีสภาพเก่าชำรุดและเป็นบ้านของญาติที่ให้พักอาศัย เป็นการชั่วคราว
นอกจากนี้ทางรองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร จึงได้ประสานกับนายอำเภอตะพานหิน ให้การช่วยเหลือและลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยการมอบ ถุงยังชีพเครื่องนุ่งห่มเครื่องกันหนาว ของใช้ที่จำเป็น
สำหรับในเรื่องการซ่อมแซมบ้าน จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจิตอาสาเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ส.ปชส.พิจิตร… ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: