จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

จังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

วันนี้ 12 มิถุนายน 2562
เวลา 08.45 น.

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา LINE ช่องข่าวปกครอง

%d bloggers like this: