ทุกขั้นตอนพิถีพิถันในการถ่ายทอด “หลักการจัดทำรายงานการสืบสวน” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 48

ทุกขั้นตอนพิถีพิถันในการถ่ายทอด “หลักการจัดทำรายงานการสืบสวน” ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 48 ตั้งใจมาก
วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง วิทยาลัยการปกครอง
คณะวิทยากรจากสำนักการสอบสวนและนิติการ ในนามของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ร่วมกันบรรยายและฝึกภาคปฏิบัติในวิชา “หลักการจัดทำรายงานการสืบสวน” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนสอบสวนพนักงานฝ่ายปกครอง รุ่นที่ 48
โดยในการฝึกอบรมดังกล่าว คณะวิทยากรได้บรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดเทคนิคในการจัดทำรายงานการสืบสวน ในหัวข้อสำคัญ ดังนี้
1. ความสำคัญของรายงานการสืบสวน
2. หลักการและรูปแบบของรายงานการสืบสวน
3. องค์ประกอบรายงานการสืบสวน เช่น ต้นเรื่อง ข้อเท็จจริง พฤติการณ์ความผิด ข้อกฎหมาย เป็นต้น
4. การบรรยายข้อเท็จจริงและพฤติการณ์และการเชื่อมโยงพฤติการณ์กับองค์ประกอบความผิดได้ชัดเจน
5. การจัดทำภาพและแผนที่ประกอบรายงานการสืบสวน
พร้อมนี้ คณะวิทยากรได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง ในการจัดทำรายงานการสืบสวนสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และสถานประกอบการที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
นอกจากนั้น ยังมีการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในการจัดทำรายงานการสืบสวน โดยแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเสมือนจริง
ซึ่งผลการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และแม้บางช่วงไฟดับแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่อย่างใด

ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร ที่มา ช่องข่าวปกครอง

%d bloggers like this: