ธรรมชาติงดงามเสมอ @บ้านปากลา

ธรรมชาติงดงามเสมอ
@บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ถ้าพูดถึงจุดชมแสงแรกของพระอาทิตย์ในประเทศไทย แน่นอนว่าจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้ นอกจากที่ผาชะนะได อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
แต่ถ้าพูดถึงจุดที่แสงแรกของพระอาทิตย์สาดส่องบนแผ่นดินไทย
คำตอบคือที่พิกัดลองติจูด 105 องศา 37 ลิปดาตะวันออก ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากลา หมู่ที่ 5 ต.นาโพธิ์กลาง อ.โขงเจียม

แหล่งท่องเที่ยวใน อ.โขงเจียม
ในวันนี้ไม่ได้มีแค่อุทยานแห่งชาติ
ผาแต้มหรือภาพเขียนสีโบราณอายุนับพันปีเท่านั้น แต่ยังมีแอ่งท่องเที่ยวเล็กๆ ที่ซุกซ่อนอยู่ใน ต.นาโพธิ์กลาง นั่นคือ”บ้านปากลา” ชุมชนริมแม่น้ำโขงที่มีเสน่ห์เป็นอัตลักษณ์ มีผลิตภัณฑ์ OTOP จากภูมิปัญญาดั้งเดิมในพื้นถิ่น และที่สำคัญ มีกิจกรรมท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ล้วนเป็นไฮไลต์ที่เดียวในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นการมาเช็คอินที่จุดตะวันออกสุดของประเทศไทย
ชมถ้ำฝ่ามือแดงที่มีภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ และการล่องเรือชมวิวสองฝั่งโขงเส้นทางบ้านปากลาและบ้านคันท่าเกวียน

“ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก”

CR ธิดาน้อย

%d bloggers like this: