ป.โครงการคืนคุณแผ่น ร่วม เคารพศพพล.อ.เปรม อาลัยยิ่ง /ย้ำ เดินหน้าทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตลอดชีวิต

ป.โครงการคืนคุณแผ่น ร่วม เคารพศพพล.อ.เปรม อาลัยยิ่ง /ย้ำ เดินหน้าทำดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน”และทีมผู้บริหารบริษัท เว็ป สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป นำพวงหรีดและเข้าเคารพศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ถึงแก่อสัญกรรมบนพระที่นั่งทรงธรรม

นายประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” / สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน และบริษัทในเครือ15 บริษัท 6 ประเทศ ตามโครงการคืนคุณแผ่นดินที่ได้รับมอบหมายและได้ให้นโยบายไว้
ประธานโครงการ”คืนคุณแผ่นดิน” เปิดเผยว่า “แม้น้ำตาข้าพเจ้าและทุกคนจะไหลนองหน้า ฟ้าเห็นในความดีที่มีมา 99 ปีที่ผ่านมา เราลูกป๋าจะทำความดีด้วยหัวใจ คืนคุณแผ่นดินดั่งที่ป๋าได้แนะนำสั่งสอน เราจะสืบสานตลอดไป เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ข้าพเจ้าขอมอบไว้แด่แผ่นดิน” พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ ท่านทำความดีเพื่อแผ่นดินอย่างยิ่งใหญ่ จนบรรยายไม่หมด อาลัยยิ่งสูงสุด

นอกจากนี้ ทีมผู้บริหารบริษัท เว็ป สวัสดี จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป นำพวงรีดมาเคารพศพและเข้าเคารพศพบนพระที่นั่งทรงธรรม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังดูแลอำนวยความสะดวกอย่างดี

%d bloggers like this: