ร.ต.อ.วุฒิ ไตรยวงค์ รอง สวป.ฯ ชุดตชส.สน.พหลโยธิน จัดกิจกรรมครูตำรวจ 5 นาที

วันนี้ 12 มิ.ย.62 ; 07:45 น.

ร.ต.อ.วุฒิ ไตรยวงค์ รอง สวป.ฯ ชุดตชส.สน.พหลโยธิน

จัดกิจกรรมครูตำรวจ 5 นาที เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างตำรวจกับคณะครู อาจารย์ เพื่อสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติดในสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายและสร้างความคุ้มกันให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันกันสารเสพติด การพนัน สื่อลามก การทะเลาะวิวาท ให้หมดไปจากสถานศึกษา

ณ รร.สตรีวรนาถบางเขน

%d bloggers like this: