สพป. อบ. 2 “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวานนี้ ( 15 มิ.ย.62 ) นายวิชัย แสงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 ( ผอ.สพป.อบ.2) นำจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยใจ” ร่วมกันพัฒนา บริเวณพื้นที่ของสพป.อบ.2 ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 และตามโครงการ “ทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ณ บริเวณ สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ทำงานให้มีสภาพที่ดีขึ้น บุคลากรมีจิตสาธารณะ มีจิตใจเมตตาและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นเท่าที่ตนเองสามารถทำได้ ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และ กำลังทรัพย์ โดยไม่หวังผลตอบแทน และมีความประพฤติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอ
นายวิชัย แสงศรี กล่าวว่า นอกจาก ร่วมกันพัฒนาบริเวณพื้นที่ของ สพป.อบ.2 แล้ว ตนและบุคลากรประจำ สพป.อบ.2 ยังได้ร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมตามโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ตามที่ได้ขึ้นป้ายเอาไว้ ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่สำคัญอีกหนึ่งโครงการ ที่ ครม. มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ โดย มี 5 กิจกรรมประกอบด้วย 1.กิจกรรมมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝยในหน่วยงานภาครัฐ 2.กิจกรรมรณรงค์ ทำความดี ด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก 3.กิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 4.กิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจงดการใช้พลาสติกและโฟมในสวนสัตว์ และ5.กิจกรรมการจัดการขยะบกสู่ทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล ทั้งนี้ สพป.อบ.2 ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆตามโครงการนี้ เป็นช่วงๆไป

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: