นายบรรพต จันทรวงษ์ นาย อำเภอกระทุ่มแบน ประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสนง.เทศบาลเมืองกระทุมแบน จ.สมุทรสาคร ข้าราชการ ตำรวจ/ประชาชน และ นักเรียน ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ของทางโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์…

นายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่มแบน ประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานอเนกประสงค์หน้า สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีข้าราชการ ตำรวจ/ประชาชน และ นักเรียนเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์…

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายบรรพต จันทรวงษ์ นายอำเภอกระทุ่ม แบน ประธานพิธีเปิดงานกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก นำผู้ร่วมทำกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ และเดิน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ซึ่งมีข้าราชการ ตำรวจ/ประชาชน และ นักเรียนร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ของโรงเรียนเทศ บาลศรีบุณยานุสสรณ์ ออกเดินทางมาตามทางถนนเรียบคลองภาษีเจริญ เข้าประตูด้านหลัง สำนักงานเทศบาลเมืองกระทุมแบน หลังจากขบวนเดินถึง ณ ลานอเนกประสงค์หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุมแบน ประธานพิธี นายบรรพต จันทรวงค์ กล่าวคำปฏิญาณตนต่อต้านยาเสพติดพร้อมผู้ร่วมทำกิจกรรมเพียงกันอย่างพร้อมเพรียงก็เป็นอันเสร็จพิธี

ภาพ/ข่าว : ผ่านเลนส์ 31502

ศูนย์ข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ~ รายงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: