ราชบุรี – พล.ต.มานพ คณะทำงานโครงการฯ เข้าเยี่ยมโครงการอาชีพเสริมของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

วันที่ 28 มิ.ย.62 ที่กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมือง จ.ราชบุรี พล.ต.มานพ แฝดกลาง หัวหน้าคณะทำงานโครงการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก พร้อมคณะทำงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน และประเมินผลการดำเนินการ โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพล ทบ.ที่ปลด พิการ ทุพพลภาพ และครอบครัว ประจำปี 2562 ที่เข้าร่วมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวกำลังพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งประกอบด้วยกรมการทหารช่าง มณฑลทหารบกที่ 16 และกองพลพัฒนาที่ 1 โดยมี พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมคณะนายทหารระดับสูงของกรมการทหารช่างให้การต้อนรับ

โดย พล.ต.มานพ แฝดกลาง หัวหน้าคณะทำงานโครงการฯ พร้อมคณะทำงานโครงการฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุป การดำเนินโครงการต่างๆ จากผู้แทนหน่วยขึ้นตรง และคณะแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่าง, คณะแม่บ้านทหารบกสาขามณฑลทหารบกที่ 16 และคณะแม่บ้านกองพลพัฒนาที่ 1 ซึ่งในส่วนของกรมการทหารช่าง ได้เสนอโครงการไปแล้วและผ่านเกณฑ์อนุมัติโครงการแล้วกว่า 60 โครงการ โดยหลัง พล.ต.มานพ แฝดกลาง หัวหน้าคณะทำงานโครงการฯ พร้อมคณะทำงานโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการร้านเสริมสวย โครงการเพาะเห็ด โครงการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และตู้น้ำหยอดเหรียญ และโครงการผลิตธูปหอม ต่อจากนั้นในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการต่างๆ ของมณฑลทหารบกที่ 16 และกองพลพัฒนาที่ 1 อีกด้วย

ทั้งนี้ตามนโยบายกองทัพบก ซึ่งได้ริเริ่มจัดทำโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพล ทบ.ที่ปลด พิการ ทุพพลภาพ และครอบครัวขึ้น โดยกรมกำลังพลทหารบก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลในกองทัพบกครอบครัวของกำลังพลกองทัพบกที่พิการ ได้ประกอบอาชีพมีรายได้เพิ่มเติม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตเลี้ยงดูแลตนเอง เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก ในการช่วยเหลือและส่งเสริมให้กำลังพลและครอบครัวดังกล่าว ซึ่งได้ประกอบอาชีพ ตาม มาตรา 35 พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตลอดจน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนโอกาสทางอาชีพสร้างความมั่นคง? ส่งเสริมรายได้ในครอบครัว บรรเทาความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตให้กลุ่มครอบครัวบุตรที่มีความต้องการพิเศษ คู่สมรส และบุพการีทุพพลภาพ ให้โครงการมีความก้าวหน้า จนประสบความสำเร็จ และทำให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ช่วยเปลี่ยน “ภาระ”เป็น “พลัง” ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นๆไป

พล.ต.มานพ แฝดกลาง หัวหน้าคณะทำงานโครงการประกอบอาชีพเสริม เพิ่มรายได้แก่กำลังพลกองทัพบก ได้กล่าวกับ พล.ต.เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง ในห้องรับรองตอนหนึ่งว่า รู้ซึ่งประทับใจในการดำเนินงาน โครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพล ทบ.ที่ปลด พิการ ทุพพลภาพ และครอบครัว ที่เข้าร่วมการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวกำลังพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เป็นอย่างมาก ซึ่งมีความโด่ดเด่น ทั้งเรื่องการดำเนินโครงการและด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯให้เป็นที่รู้จักทั่วไป “ครั้งนี้ไม่ได้ถือมาตรวจเยี่ยม เพียงแต่ต้องการมาดูให้เห็นได้รู้ถึงการดำเนินงานโครงการอย่างไรให้สำเร็จเป็นผลอย่างดี

สุจินต์ นฤภัย (เต้)

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: