ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

10 -11 ก.ค. 62
โรงเรียนคงโครัดอุทิศ โดยผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาบริเวณชุมชนโดยรอบโรงเรียน เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนา เพื่อนำต้นเทียนและปัจจัยถวายวัดต่อไป ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากท่านสมพร คงโครัด อดีตประธานสภาเขตบางบอน และทีมงานทุกท่านที่อนุเคราะห์รถขบวนและจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: