อำเภอเดชอุดม เปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เฉลิมพระเกียรติ

อำเภอเดชอุดม เปิดศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวานนี้ ( 10 ก.ค.62 ) เวลา 09.30 น. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) จังหวัดอุบลราชธานี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการให้บริการแก้ไขปัญหาด้านปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่อยู่ห่างไกลจากการบริการ ของ ส.ป.ก.จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางมาติดต่อราชการของประชาชน และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่ประชาชนอีกด้วย โดยมีนายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชน ร่วมต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และ หลังจากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บริเวณสระสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


%d bloggers like this: